Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3d printanja mobilnih ortodontski naprava

Projekt „Razvoj inovativne tehnologije direktnog 3D printanja mobilnih ortodontskih naprava“ kojeg provode Poliklinika Fioziodent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu te tvrtke 3Dtech d.o.o. i Progenero d.o.o. sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Nositelj projekta: Poliklinika Fiziodent za ortodonciju, oralnu kirurgiju, dentalnu protetiku sa dentalnim laboratorijem
Projektni partneri: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu,3Dtech d.o.o.Progenero d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 21.796.853,21 kn

Iznos koji sufinancira EU: 16.497.430,06 kn

Razdoblje provedbe: 9.9.2020. – 9.9.2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Karlo Sudarević, dr.med.dent, spec. ortodoncije, karlo.sudarevic@fiziodent.hr

Sažetak projekta:

Provedba projekta istraživanja i razvoja obuhvaća opsežno laboratorijsko testiranje i kliničko ispitivanje koje će rezultirati razvojem nove tehnologije direktnog printanja prozirnih ortodontskih alignera.

U projektu će uz prijavitelja sudjelovati znanstveno istraživačka institucija koja će dati znanstveni doprinos pretkliničkom i kliničkom istraživanju, te dvije tvrtke koje će dati doprinos u područjima razvoja 3D printera koji će omogućavati direktno printanje mobilnih ortodontskih naprava i digitalizacije svih podataka potrebnih za uspješno funkcioniranje tehnologije.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Krajnji cilj projekta je razviti tehnologiju direktnog 3D printanja alignera, bez printanja fizičkog modela i termoformiranja. Kako bi to bilo moguće potrebno je razviti printer koji omogućava direktno printanje alignera adekvatno debele stjenke, bez korištenja potpornog materijala. Osim toga istraživat će se različite kombinacije biokompatibilnog materijala koje utječu na mehanička svojstva konačnog alignera jer upravo zbog toga direktno printani aligner nije još zaživio u kliničkoj primjeni. Taj materijal mora zadovoljavati više uvjeta: mora biti biokompatibilan, proziran i mora imati optimalna mehanička i fizikalna svojstva. Uz ove dvije komponente potrebno je napraviti opsežno laboratorijsko testiranje, a nakon toga kliničko ispitivanje direktno printanog alignera. Konačni rezultat bio bi direktno isprintani aligner koji bi u svom sastavu bio biokompatibilni materijal, isprintan na 3D printeru, bez dodatnog rezanja i poliranja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na: