Smjernice i pravila privatnosti

Pružatelj usluge je trgovačko društvo 3Dtech, Avenija Dubrovnik 15 (dalje: Pružatelj usluge). Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi stranice .