Usluga 3d printanja

DLP MSLA tehnologija 3D printanja

Naši printeri razvijeni su u Hrvatskoj te koriste patentiranu DLP MSLA tehnologiju koja osigurava vrhunska svojstva printanih objekata. Zbog naše patentirane tehnologije vrhunski printamo materijale koji su iznimno teški za printanje kao što su elastični materijali, kompozitni materijali, prozirni materijali, itd.

Print čvrstih strojnih elemenata epoksi-akrilatnom smolom

Naša smola dovoljno je čvrsta za strojne elemente koji će podnijeti naprezanja i realna opterećenja u industrijskoj upotrebi.


Print fleksibilnih elemenata

Naša 3D print tehnologija omogućava jednostavan print elastičnih komada sa ili bez potpornih elemenata.

Print prozirnih elemenata

Direktno printani clear aligneri za ispravljanje zubiju

Print kompozitnih materijala

Printamo kompozitne materijale s dodacima keramike visoke čvrstoće i tvrdoće.

Trebate uslugu 3d printanja?

Imate nešto za raditi? Slobodno nam se javite